Öjar utveckling

1990-luvun jälkipuoliskolla Utössä käyntiin lisääntyvää keskustelua saaren tulevaisuudesta. Utön luotsiasema, jossa muutama utöläinen työskenteli, oli jo vuodesta 1991 ollut itsenäinen yksikkö ja 2000-luvun alussa puolustusvoimien toiminta saarella väheni merkittävästi.

Hembygdsföreningen teki vuonna 2002 päätöksen käynnistää kaksi EU-rahoitteista projektia  ”Utö – ett levande utskärssamhälle året om” ja  ”Utö – möten mellan det lokala och globala”. Molempien projektien tavoitteena oli kehittää Utön kylää ja kyläyhteisöä ja näin minimoida puolustusvoimien toiminnan vähentämisen vaikutuksia niihin.

Vuoden 2005 lopulla puolustusvoimien toiminta loppui käytännössä kokonaan Utön saarella. Osa puolustusvoimien omistuksessa olleista rakennuksista ja maaomistuksista siirtyi Senaattikiinteistön haltuun, jonka toimesta ne voitiin myydä paikalliselle toimijalle. Utö Hembygdsförening r.f. perusti yhdessä Korppoon kunnan kanssa osakeyhtiön Fastighets AB Öjar. Yhtiö osti 14 500 neliömetrin kokoisen alueen, jossa oli yhteensä 11 rakennusta. Tämä vuonna 2006 tapahtunut yhtiön perustaminen ja kauppojen tekeminen on yhdistyksen tavoitteiden mukaista, koska osakeyhtiö pystyi myymään osan ostetuista rakennuksista yhdistyksen jäsenille. Tämä tuntui luonnollisesta, koska alueet oli aikanaan pakkolunastettu utöläisiltä. Näin ollen aiemmin menetettyjä rakennuksia saatiin takaisin utöläisten omistukseen.     

Senaattikiinteistöltä ostetuista 11 rakennuksesta kolme on myyty yhdistyksen jäsenille yritys- ja vapaa-ajankäyttötarkoituksiin. Loput rakennuksista on vuokrattu henkilöille, joista osa on halunnut asettua asumaan saareen pidemmäksi ja osa lyhyemmäksi aikaa. Vuonna 2008 Öjar Utveckling AB, joka on 100%:sesti Utö Hembygdsföreningin omistuksessa, osti Korppoon kunnan osuuden Fastighets AB Öjarista.   

Hyvin pian ensimmäisten kauppojen jälkeen Senaattikiinteistöt ilmoitti, että se aikoo myydä maa-alueita ja rakennuksia, jotka sijaitsevat saaren pohjoisosassa Enskärin alueella. Kyseessä oli armeijan kasarmirakennus ja kantahenkilökunnan rivitaloasunnot.  Yhdistys esitti vahvan vetoomuksen siitä, että Enskärin alueen toiminnan tulisi tukea ja edistää saaren infrastruktuuria ja ympärivuotista elämää saarella. Erilaisia ehdotuksia nostettiin puntaroitavaksi ja lopulta vuonna 2008 vanhaan kasarmirakennukseen avattiin Utö Havshotel. Hotellissa oli aluksi majoitustoiminnan lisäksi ravintola ja sauna. Myöhemmin hotellin palveluita on täydennetty mm. vierasvenesatamalla.

Saareen kunnostettiin vuonna 2010 Öjar Utvecklingin toimesta monitoimi- ja juhlatila vanhaan asevarastoon, joka tunnetaan saaressa nimeltä Vapenlagret. Vapenlagret toimi alun perin Venäjän armeijan ruokasalina ensimmäisen maailmansodan aikaan. Rakennuksen kunnostusprojektiin saatiin apurahaa ja tänä päivänä tila on Utössä ympärivuotisesti asuvien ja Hembygdsföreningenin jäsenten käytössä.