Om att röra sig på Utö

Utö är en rätt liten ö (ca 80 ha) och dess bebyggelse tät och därför är det önskvärt att besökare respekterar de bofastas hemfrid. Gårdsplaner, bryggor och båthus är privata och bör inte beträdas. Rekommendationen är att man rör sig endast på vägar. Det är tillåtet att gå ut på förbindelsebåtsbryggan på Enskär och den gamla förbindelsebåtsbryggan (Stora bron) i bycentrum där lotskuttrar och gästbåtar ligger. Hotellet har också en gästbrygga.

Bilar och andra fordon får endast medtas till Utö då detta är nödvändigt på grund av arbete eller av annan tvingande orsak. Medtagande av fordon förutsätter att lov erhållits av Utö väglag (kontaktperson Martin Öhman, tfn +358400353192).

Försvarsmakten har tre områden på Utö där man inte får röra sig. Områdena har markerats med stängsel eller skyltar och i hamnarna finns kartor där försvarsmaktens områden är inritade. Avfallsstationens (Mörttilä) område på Kesnäs är också avstängt för allmänheten.

Under fåglarnas häckningstid (1.4-31.7) är två områden fredade för fåglar – det ena på Kesnäs (öns södra udde) och den andra  i Östervik (öns ostliga strand). Områdena är utmärkta med skyltar och det är önskvärt att man inte rör sig där under häckningstiden. Till bergen i sydspetsen ska man sommartid gå längs vägen som börjar vid helikopterfältet, inte längs stränderna.

Broschyren Utöpromenaden hjälper dig att röra dig så att du lätt kan besöka olika platser och sevärdheter på Utö.