Historia

Utö Handel startades år 1932 av 14 familjer på Utö som ett familjebolag. Sedan år 1990 är Utö Handel ett aktiebolag och aktierna innehas av ättlingar till de familjer som startade butiken.
År 1939 flyttade Utö Handel in i hemmanet Sandas tidigare huvudbyggnad som efter första världskriget hade tillfallit staten. Huset låg norr om Grannas och är nu rivet.
Det nuvarande butikshuset byggdes år 1959 och med åren har många om- och tillbyggnader gjorts.

Utö Handel från tre olika tidsperioder