Om hembygdsföreningen

Föreningslivet på Utö var livligt under 1900-talet första årtionden. Förutom fiskelag var en marthaförening, en sjömansmissionskrets och en evangelieförening verksam. Verksamheten avtog efter andra världskriget och under början av 1950-talet började det på Utö föras diskussioner om bildande av en hembygdsförening. De bofasta familjerna och sommarboende Utöättlingar ville upprätthålla den gemenskap som funnits i tidigare föreningar och ansåg att förutsättningar och behov för en övergripande förening, dvs en hembygdsförening, fanns.

Ansökan om att registrera föreningen gjordes i november 1954 och sedan 18.1.1955 är Utö hembygdsförening upptagen i föreningsregistret.

Ännu på slutet av 60-talet var flertalet av dem som på Utö arbetade som lotsar och fyrvaktare bosatta på ön. Hembygdsföreningen hade då också verksamhet på vintern. Nyårsfest firades ofta på Hembygdsgården. Sommarfesterna firades med traktering och dans. Bland deltagarna började också båtturister synas. Ett populärt programnummer under den här tiden var balett med öns yngre förmågor som dansöser.

Sommaren 2005 firades hembygdsföreningens 50-årsjubileum i samband med den traditionella sommardansen. I Hembygdsgårdens sal presenterades föreningens verksamhet genom åren genom en fotoutställning, som festkommittén hade sammanställt.

År 2011 tog föreningen initiativ till att skriva en ny historik om Utö. Föreningsmedlemmen Martin Öhman, som under 1990-talet hade skrivit en bok om ön, åtog sig uppdraget. Detta arbete resulterade i boken ”Där Finland börjar – Utö lots- och fyrvaktarsamhälle”, som gavs ut av Vrakplundrarförlaget och kom ut till försäljning i maj 2014 och som på ett genomgripande sätt skildrar såväl yrkes- som privatlivet på Utö förr och nu.

Under många år har föreningen ordnat midsommardans till tonerna av Utös egen orkester Bredbandet. En sommardans i juli hör också till traditionerna.

Styrelsen 2024-2025:
Susanna Sjöman, ordförande
Ingvar Söderlund
Lina Bergman
Katriina Kerppola
Jiri Otta
Katarina Lindholm
Danjel Lindström
Axel Sjöberg, suppleant
Annika Salazar, suppleant

Utö hembygdsförenings stadgar