Stenhuset, Utös hembygdsmuseum

Stenhuset uppfördes 1753 i samband med bygget av den första fyren och är därmed Utös äldsta byggnad. Huset fungerade som tjänstebostad för fyrvaktarna ända till 1860-talet då eldstäderna revs. Fyrvaktarna hade då redan i huvudsak bott i den på 1840-talet uppförda nya “fyrbyggningen” på andra sidan vägen. Stenhuset fungerade sedan som lager, verkstad och vedlider ända till 1990-talet då Sjöfartsverket lät grundrenovera byggnaden och hyrde sedan ut den till Utö hembygdsförening r.f., som 27.7.1991 öppnade ett hembygdsmuseum i byggnaden.
I fyra olika utställningsrum presenteras de centrala delarna av Utö: sjöfart, fiske och jakt, lots- och fyrverksamhet samt byalivet